test-om-os – Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter
Lars Nordborg Olsen – Forstander
 1. Vestegnens Sprogcenter bliver til

  Vi blev til ved en fusion pr. 01-01-2008 mellem det daværende Albertslund Sprogcenter og ditto Brøndby Sprogcenter og havde fra start af en afdeling i hver af de tidligere sprogcentres lokaler, nemlig i Kongsholmcentret i Albertslund og på Park Allé 192 i Brøndby. VSK havde 56 ansatte januar 2008, hvoraf de 40 var lærere. Af disse 56 ansatte er 28 fortsat ansat her 10 år senere.
 2. Ishøj kommer til

  Første januar 2009 fusionerede VSK igen, denne gang med Ishøj Sprog- og Integrationscenter, og herfra kom der 21 nye medarbejdere, som dog straks blev suppleret med 6 tidligere ansatte fra ISI. Ved denne fusion fik VSK også afdeling i Kastrup, da den var en del af ISI, mens hovedafdelingen i Ishøj lukkede, og medarbejdere og kursister kom til Brøndby eller Albertslund.
 3. Hvidovre AOF lukkede

  Ved årsskiftet 2009-2010 lukkede AOF Hvidovre sprogcenter, og vi fik en gruppe lærere derfra. Medarbejderstaben har været støt voksende og i dag er vi 138 ansatte, hvoraf de 106 er lærere.
 4. Indflytning på Skolevej 6

  I 2010 fik vores forstander Lars øje på Skolevej 6 i Glostrup. Stedet havde en størrelse, der muliggjorde en sammenlægning af de 2 afdelinger i Brøndby og Albertslund et sted. I foråret 2011 havde vi en lejekontrakt, og istandsættelsen gik i gang, og bygningerne stod klar til indflytning august 2011.
 5. Kommunikationen bliver bedre

  I oktober 2014 ansatte vi en kommunikations- og marketingsmedarbejder for at professionalisere denne del af virksomheden, og langsomt blev der ansat flere indenfor området, som i dag tæller 4 ansatte.
 6. 10 års jubilæum

Skolen holder sommerferielukket fra 30. Juni til og med 5. August 2018