Dansk på Arbejde

Uddan jeres udenlandske medarbejdere

Moderne virksomheder forandrer sig hele tiden, og udenlandske medarbejdere skal kunne forstå, læse og skrive dansk for at kunne lære nyt på lige fod med andre.

Danskundervisning er den bedste investering, når jeres virksomhed har ansat udlændinge. Et godt sprog skaber fleksibilitet, stabilitet og er forudsætningen for et godt arbejdsmiljø.

Dansk, du kan bruge til noget

Vi tilbyder danskundervisning, der passer til jeres virksomhed og medarbejdere. På kurserne tager vi udgangspunkt i medarbejdernes sproglige niveau og arbejdsfunktion, og vi arbejder med det dansk, som I bruger i virksomheden.

Med danskundervisningen vil I opleve, at:

 • Kommunikationen med kolleger og ledelse forbedres
 • Der opstår færre misforståelser og skabes større tryghed, ved at beskeder og meddelelser modtages efter hensigten
 • Jeres medarbejdere deltager mere aktivt (fx i møder og i frokostpausen)
 • Jeres medarbejdere får større selvtillid og lyst til at lære nyt – både fagligt og dansk

Hvad koster det?

Undervisningen er som hovedregel gratis.

Vi tilrettelægger undervisningen som ”Dansk som andetsprog” eller som ”Forberedende Voksenundervisning – FVU”. Det skaber fuld fleksibilitet i forhold til jeres medarbejderes behov, og det er gratis.

Der er mulighed for SVU – det betyder lønrefusion, hvis undervisningen foregår i arbejdstiden. SVU udbetales enten til jeres virksomhed eller direkte til medarbejderen.

I kan læse mere om SVU her: http://www.svu.dk/for-arbejdsgivere/

Har I andre behov, kontakter I os bare. Så finder vi sammen den bedste løsning for jer.

Undervisningens indhold

Hvis jeres medarbejdere er nybegyndere, starter vi med de nødvendige fundamentale færdigheder i at lytte, tale, læse og skrive. Herefter lægger vi vægt på, at jeres medarbejdere lærer at:

 • Give, modtage og skrive beskeder
 • Læse og forstå info fra arbejdspladsen (fx intern kommunikation, apps og intranet)
 • Læse og forstå manualer, instruktioner, brandregulativer, sikkerhedsforskrifter m.m.
 • Læse og forstå opskrifter, indkøbs- og bestillingslister, lageropgørelser o.lign.
 • Læse og forstå skemaer, lønsedler, MUS- og APV-skemaer, kvalitetskontrol-skemaer og meget mere.
 • Praktisere formel og uformel kommunikation, small talk og ”frokostsnak”
 • Leve op til særlige behov hos jer.

Jeres medarbejdere bliver testet både før undervisningsforløbet og undervejs. Der er mulighed for at afslutte med statskontrollerede prøver.

Praktiske forhold

På Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter har vi hold formiddag, eftermiddag og aften.

Jeres medarbejdere kan modtage undervisning i Glostrup, på Amager, i Ballerup eller online på vores e-Sprogcenter. Hvis I har mindst 8 medarbejdere der skal have undervisning, kan vi undervise ude på jeres virksomhed.

Ring på 4328 3500 eller send en mail til sprogcenter@brondby.dk og hør nærmere.

Kontaktperson:

Uddannelseschef
Helle Vallentin
Tlf. direkte: 43 28 35 20
Mobil: 23 43 49 21
E-mail: hva@brondby.dk